Wij beweren alleen maatwerk te doen, maar natuurlijk hebben wij een aantal vaste beproefde methoden tot onze beschikking.

 

Wat bedoelen we dan met maatwerk?

Heel eenvoudig. Wij verdiepen ons in uw doelen, problemen, huidige situatie, de architectuur en cultuur van uw organisatie. En terwijl wij dit alles met u grondig doornemen, leggen wij verbanden tussen de zaken die u hierover vertelt, tussen hetgeen u zegt en onze mogelijke bijdrage en ook tussen wat wij kunnen waarmaken en niet kunnen waarmaken. Ook bedoelen we met maatwerk, dat we onze aanpak vormgeven met de hulp van mensen uit uw organisatie, zodat de vorm en inhoud zo snel mogelijk bij een deel van uw organisatie eigen wordt. Dit noemen wij het train de trainer principe.

 

Doordat wij ons richten op het denkvermogen van mensen, werken we, automatisch, aan de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ook daar is de relatie met de begrippen ‘winst en plezier’ te leggen. Mensen laten we groeien en daardoor groeit de organisatie.