Wij noemen onze aanpak Mentaal Leiderschap, want dat is het ook. Het regie houden van het eigen unieke denkvermogen staat altijd centraal.

 

In onze trainingen, workshops of (team- of individuele) coachingbijeenkomsten krijgen de deelnemers op een zeer toegankelijke manier inzicht in hoe ieder mens zijn manier van denken en gedragen kan sturen. Hierdoor krijgen deelnemers grip op hun keuzes voor specifiek gedrag, ontstaat eigenaarschap voor deze keuzes en wordt ‘haast vanzelf’ een open, sociale en lerende cultuur gecreëerd. Onze succesvolle aanpak is voor elk lid van een organisatie geschikt, toegankelijk en toepasbaar.

Mentaal Leiderschap is ook eenvoudig en doeltreffend toe te passen in werkoverleg of andere bijeenkomsten die bedoeld zijn om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

 

Wanneer zet u ons in?

Daar kunnen diverse goede redenen voor zijn. Naar aanleiding van de Risico Inventarisatie en Evaluatie of plan van aanpak. U wilt de veranderbereidheid en/of het aanpassingsvermogen van medewerkers vergroten vanwege een (aanstaande) reorganisatie. Er is sprake van een hoog (grijs) ziekteverzuim waarbij u weet of vermoedt dat het denkpatroon van medewerkers een belangrijke rol speelt. Er is behoefte aan een cultuur van ‘verantwoordelijkheid, eigenaarschap, elkaar aanspreken/aanmoedigen en continu leren’. U wilt het denk- en gedragspatroon van iedereen in de organisatie in overeenstemming brengen met de organisatiewaarden en -doelen.