Ervaring

 

Een van mijn principes die ik van huis uit heb meegekregen is eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen. Volgens mijn ouders was het belangrijk om jezelf altijd recht in de spiegel te kunnen aankijken. Op deze wijze kwam ik al vroeg ik aanraking met het thema vertrouwen. Voor mij is vertrouwen de basis van alles, want alleen door vertrouwen kunnen mooie dingen tot stand komen en vinden fijne ervaringen plaats. De afgelopen 25 jaar heb ik mij op diverse manieren bezig gehouden met het thema vertrouwen. In mijn werk kwam dit thema ook dikwijls op diverse manieren voorbij. Mijn bedrijf heb ik Winst en Plezier genoemd, omdat dit twee belangrijke zakelijke pijlers zijn. Winst door het vergroten van opbrengsten of het verlagen van kosten. Wanneer je focust op plezier, richt je je op het scheppen van win-win situaties. Het zijn beide kanten van zakelijk succes. Vanuit een ander perspectief kan je zeggen dat winst en plezier onvermijdelijk gevolgen zijn van vertrouwen.

 

Mijn grootste drijfveer is om het vertrouwensgehalte in organisaties zodanig te vergroten, dat winst en plezier onvermijdelijk zijn en door zoveel mogelijke mensen wordt ervaren. Met mijn expertise en motivatie ben ik in staat om van organisaties échte High Trust Organisaties te maken

 

Persoonlijke kenmerken

Veel mensen beschrijven mij als:

  1. Deskundig; weet waar hij over praat, kent zijn werk, weet wat hij doet
  2. Open houding; sociaal, aardig, vriendelijk, gezellig, doorvragen, houdt van een praatje
  3. Rustig; stabiel, kalm, kan goed luisteren, doordacht, goed doordenkend, relaxed
  4. Zelfverzekerd; duidelijk, direct, zeggen waar het op staat, eerlijk, stelt grenzen, assertief
  5. Serieus
  6. Gestructureerd; overzicht houden, precies, georganiseerd, houdt contact met deelnemers tijdens bijeenkomst, control freak, pietje precies, op tijd
  7. Consequent: zeggen wat je doet en doen wat je zegt
  8. Humor; droge humor
  9. Betrouwbaar: komt zijn afspraken consequent na
  10. Energiek