Gedegenheid, doelgerichtheid en Hollandse nuchterheid kenmerken onze aanpak!

 

  1. Context bepalen – Het eerste wat we doen is het in kaart brengen van de samenhang tussen de verwachting van een High Trust Organisatie met de geschiedenis, missie, visie, strategie, cultuur, structuur en processen van de organisatie.  Deze context bepaalt de invulling van de andere stappen. Hoe scherper het uitgangspunt is geformuleerd, hoe beter dit is voor het gehele proces;
  2. Commitment uitspreken – Het creëren van een HTO is een kwestie van zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Openheid in intenties is dus een absolute voorwaarde en is een belangrijke basis voor iedere HTO;
  3. Bewustzijn vergroten – Deze stap gaat over bewust worden welke HTO elementen er al zijn, welke elementen mogelijk bijgesteld kunnen worden en welke elementen geëlimineerd dienen te worden. Hier gaat het, vooral, om gedrag van medewerkers en leidinggevenden, processen, structuur en procedures. We maken hierbij, bijvoorbeeld, gebruik van Inzicht-sessies, werkgroep(en) die elementen kwalificeert voor gebruik van een HTO;
  4. Ervaren en leren – Een HTO ontstaat door vallen en opstaan, verstandige besluiten over pilots en slim leren van opgedane ervaringen. Stap voor stap en doelgericht vooruit met oog voor de samenhang tussen de zaken die in stap 1 aan de orde kwamen. We beschikken over diverse methoden om de organisatie succesvol en tegen zo laag mogelijke kosten te ondersteunen;
  5. Borgen en verfijnen – Uiteindelijk is deze stap doorslaggevend voor het rendement, want in de waan van de dag en door de mogelijke wisseling van mensen wordt veel wat met moeite is bereikt verloren. In deze stap gaat het erom om zorgvuldig gewenste gedragspatronen, systemen, procedures te verankeren in een model dat eenvoudig is om blijvend toe te passen. Echter, eenvoud is vaak verraderlijk complex. Wij beschikken over de expertise om het rendement van het doorlopen proces te borgen en houden, in overleg, vinger aan de pols.