Vertrouwen geven en ontvangen is gebaseerd op een manier van denken (mindset) . Deze manier van denken, noemen we de ontwikkelingsgerichte denkstijl. Wantrouwen daarentegen is gebaseerd op een andere manier van denken, welke we de beperkingsgerichte denkstijl noemen.

In onze aanpak besteden we aandacht aan de ontwikkelingsgerichte mindset, omdat vanuit dit denkpatroon vertrouwen ‘vanzelf’ ontstaat en blijft voortduren. We zijn tot deze conclusie gekomen na een uitgebreid en grondig onderzoek van wetenschappelijke studies over vertrouwen, (werk)geluk en succesvol presteren. Het werk van Carol Dweck en Liz Weisman heeft ons in hoge mate geïnspireerd en gestimuleerd om haar inzichten te koppelen aan andere wetenschappelijke studies over (werk)geluk, vertrouwen, zakelijk succes en persoonlijke ontwikkeling. Steeds kwamen op hetzelfde denkpatroon, zowel wat betreft geluk, succes, vooruitgang, vertrouwen als ook wat betreft stagneren in ontwikkeling en wantrouwen.

 

De naam ontwikkelingsgerichte denkpatroon slaat op het feit dat dit denkpatroon ontwikkeling stimuleert op persoonlijk, relationeel en zakelijk vlak, gegarandeerd. Het beperkingsgerichte denkpatroon bewerkstelligt juist het tegenovergestelde effect, gegarandeerd.

 

De ontwikkelingsgerichte denkstijl heeft de volgende kenmerken:

 • Anderen altijd als gelijkwaardige mensen behandelen;
 • Voortbouwen op (andermans) ideeën (Ja-houding);
 • Luisteren naar wat anderen écht willen zeggen – doorvragen, goed willen begrijpen;
 • Anderen graag willen helpen om beter en succesvol te worden;
 • Geduld tonen wanneer het moeizaam gaat;
 • Feiten onder ogen (willen) zien  -accepteren als startpunt, observeren en analyseren;
 • Anderen aanmoedigen om het beste uit zichzelf te halen – coachen, ruimte geven om te ontwikkelen;
 • Afspraken consequent nakomen;
 • Zichzelf (samen met anderen) regelmatig uit de comfort zone halen – ‘dwingen’ om te leren, het bewust ervaren van ‘bewust onbekwaam’ zijn;
 • Talenten om zich heen verzamelen om de algehele kwaliteit te vergroten;
 • Meningen, visies, ervaringen regelmatig en tijdig betrekken om goed te kunnen besluiten en draagvlak te creëren voor plannen.

 

In onze begeleiding ondersteunen wij managers en medewerkers om zich (verder) te bekwamen in het eigen maken van deze denkstijl. Het eindresultaat dat het organisatievertrouwen aanzienlijk en in korte tijd groeit en beklijft.