Wil je verandering van je situatie, verander je opvattingen. Is het zo simpel? Eigenlijk wel. Falen is vaak een oorzaak van onjuiste opvattingen. Onwetendheid is gebrek aan de juiste kennis, kennis vormt onze opvattingen. In veel organisaties ontbreekt het aan (gebundelde) kennis van persoonlijke ontwikkeling, de kracht en flexibiliteit van ons denken, de impact die onze zienswijzen hebben op onze emoties en de vaardigheid om effectief om te gaan met negatieve emoties.
Onze aanpak is gericht op de actuele praktijk en op het verschil tussen de startsituatie en de gewenste situatie. Juist in dit verschil wordt de rol van onze opvattingen helder en hanteerbaar. We kijken naar wat je wilt bereiken (als individu, team of organisatie)  en wie je daarvoor moet zijn. Dat zijn de twee pijlers waarop we ons voornamelijk richten. Als deze twee pijlers in balans zijn, is winst en plezier (in bereiken van de gewenste situatie) een logisch gevolg. Daarbij zien we in onze praktijk, dat een neven effect van onze bijdrage is, dat mensen en organisaties meer hun natuurlijke kracht gebruiken in plaats van geforceerde kracht, zoals macht, status. Dit zorgt voor meer winst en plezier in de directe omgeving van onze opdrachtgevers.
Onze methodes zijn nuchter, praktisch, effectief, eenvoudig en snel toe te passen, zodat het gewenste resultaat niet lang op zich laat wachten.
Wanneer is onze hulp goed te gebruiken?
– Reorganisaties
– Lucratief en productief maken van medezeggenschap
– Vastgelopen teams of medewerkers
– Vergroten van veranderbereidheid
– Leiderschapsontwikkeling
– Verbetering of vernieuwing van werkprocessen