Chief Happiness Officer (CHO).  Wilt u als organisatie de menselijke factor optimaal benutten, investeer dan in werkgeluk in combinatie met zelfredzaamheid van medewerkers. Mensen maken nog steeds het grootste verschil in en voor organisaties en zijn daarom de moeite waard om in te investeren. Werkgeluk en zelfredzaamheid zijn geen doelen op zich. Sterker, werkgeluk is vaak een gevolg van een vijftal drijfveren: leuk werk, gezond werk, uitdagend werk, rendabel werk en zinvol werk. Ieder mens wordt door één of vaak meerdere drijfveren gestimuleerd. Een deskundige CHO kent effectieve manieren om deze drijfveren te achterhalen en aan te spreken.

 

Zelfredzaamheid kan worden omschreven als het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen op het werk. Men kan eigen werkproblemen binnen de organisatiekaders oplossen en gaat zelfstandig door met zijn werkzaamheden in lijn met de organisatiedoelen en -waarden. Een deskundige CHO helpt medewerkers en hun leidinggevende om te groeien in de eigen zelfredzaamheid. Deze ontwikkeling vergroot niet alleen het werkgeluk, maar ook het eigenaarschap, ondernemerschap en aanpassingsvermogen van medewerkers.

 

Werkgeluk en zelfredzaamheid dragen niet alleen bij aan een fijner werkklimaat, maar juist ook aan reductie van faalkosten, ziekteverzuim en het vergroten van kansen om omzet en winst(marge) te verhogen.

 

Verandering van inzicht

Organisaties die zich willen onderscheiden en blijvend succesvol willen zijn op de ‘markt’,  sturen allang niet meer alleen op financiële gegevens. Steeds meer CEO’s,  HR-managers en ondernemingsraden zien in dat het sturen op werkgeluk en zelfredzaamheid van medewerkers de factoren zijn waarmee organisaties écht blijvend het verschil kunnen maken.

 

Helaas ontbreekt het in vele organisaties aan de juiste deskundigheid om effectief en efficiënt te sturen op werkgeluk en zelfredzaamheid.  Daarbij zien we veel aanbod dat gericht is op een ‘ludieke werkgeluk-injectie’ via ‘inspirerende pep-talks , eendaagse workshops of een kortdurend veranderingstraject (met ‘toolbox’). Hoewel deze vorm zeker resultaat kan hebben, geloven wij meer in een grondige en gedegen aanpak. Bij deze aanpak is aandacht voor cultuur-aspecten (gedragsverandering), strategie, structuur, procedures, processen in samenhang met de waarden, missie en visie van de organisatie.

 

Uit onze ervaring blijkt, dat werkgeluk en zelfredzaamheid elkaar sterk beïnvloeden en een positieve en snelle impact hebben op het resultaat van de organisatie, maar dat het proces minstens een jaar nodig heeft om goed in gebed te zijn in de gehele bedrijfsvoering. Daarom bieden wij ons aan als interim-Chief Happiness Officer. In de tijd waarin wij onze functie uitoefenen, zorgen wij ervoor dat steeds meer medewerkers goed ingevoerd zijn in het overnemen van onze hoofdtaak.

 

Belangrijkste opgave

Als interim-Chief Happiness Officer is het mijn belangrijkste taak is om het beste uit mensen en hun samenwerkingsrelaties te halen. Dit kan alleen als de organisatievoorwaarden hierop zijn afgestemd. De meeste organisaties hebben al heel veel voorwaarden in huis, maar deze zijn lang niet altijd goed op elkaar afgestemd. Het werkt bevrijdend als de juiste koppelingen zijn gemaakt, op een haast onopvallende manier. Dat heet evolutie en deze manier is de sterkste en meest duurzame manier van ontwikkelen.

No-nonsense
Verwacht van ons dus geen spektakel, circus, show of revolutie. Onze kracht is ‘geruisloos en zonder poespas’ aansluiten bij de ziel van de organisatie en effectief en efficiënt gebruik te maken van de beschikbare middelen die deze ziel versterken. Dit doen we, in eerste instantie, stapvoets, dat is vaak al snel genoeg, om daarna met een steeds groter wordende groep te versnellen en te verinnerlijken.