Mentaal Leiderschap als ultieme factor voor geluk en gezondheid op het werk

Wij zien het denkvermogen als een cruciaal ‘middel’ voor  werkplezier en vitaliteit. Daarom richten wij ons, primair, op de geestelijke gezondheid op de werkvloer. Het individu staat in onze aanpak centraal en vooral zijn denkpatroon. Ieder denkpatroon leidt tot gedrag en afhankelijk van de context kan dit gedrag gewenst of ongewenst zijn en dus leiden tot gewenste of ongewenste resultaten op het werk.

 

Onjuist gehanteerde denkpatronen leiden dikwijls tot ernstige problemen, zoals angst- en roddelcultuur, hokjescultuur, hoog grijs ziekte verzuim, burn-out, miscommunicatie en dus misverstanden. En deze problemen leiden tot ernstige gevolgen voor de winstgevendheid (door faalkosten, onbenutte kansen en mogelijkheden) en het werkgeluk (conflicten met collega’s en/of klanten of leveranciers). Helaas is mentale vitaliteit of geestelijke gezondheid door juist gebruik van ons denkvermogen een zeer onderschatte factor, terwijl bijvoorbeeld het gebrek aan interne communicatie of angst- en hokjescultuur de meest vermelde problemen zijn.

 

Door onze unieke, succesvolle benadering kunnen we in aanzienlijk korte tijd deze problemen zeer effectief en efficiënt aanpakken met meer winst en plezier als resultaat. Daarbij helpen we u bij het borgen van het effect van onze aanpak door eenvoudige, maar doeltreffende toepassingen in de huidige beleidscyclus. Hierdoor heeft u langdurig maximaal effect van onze bijdrage.